Nova Dental 2009 (c) NovaSoft *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin HASP SRM*

کرک Nova Dental 2009 (c) NovaSoft *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin HASP SRM*

Nova Dental 2010-3D Di? Hekimleri Klinik Otomasyon Genel ??eri?i Hakk?nda Bilgi

* Nova Dental 9 y?ldan buyana Konusunda Uzman T?rk M?hendis ve Di? Hekimlerince geli?tirilen bir ekibin eseridir.
* Nova Dental Sekt?rdeki hi? bir yerli yada yabanc? yaz?l?mla bile dahi mukayesede edilemez ?zellik ve bilgi birikimi i?erir.
* Yeni Yetkilendirme mod?l? ile program?n mod?llerine her a??dan k?s?tlama getirebilme ve/veya a?abilme .
* Mod?ler par?alanma ile daha fleksible kullan?m kolayl??? .
* Daimi ve S?t Di?lerinin Mono(1D)-F2k,Dia(2D),Tria(3D),Tria-Pano(3D-Pano) olarak g?sterilebilmesi.
* Uygulama men?lerinin kullan?c? bazl? degi?tirile bilmesi .
* Hyper Driver ile y?ksek g?venlik teknolojisi,her t?rl? bilgisayarda program? kullanabilirlik.
* Randevu,Outlook Sekronizasyon lara SMS ve Eposta atabilme
* Adres Etiket Bas?m?
* Pazarl?k Hesaplay?c?s? ile ?ok kolay bir ?ekilde i?lemleri Orant?sal bazda hesaplama.
* Modern Anamnez ile Kendi tasar?mlar?n?z? olu?turabilme yetenegi.
* Medula Entegrasyon version 2.18 ve F2k (Felekat Kurbanlar?n?n Kimliklendirilmesi)
* TMO (Ta??n?r Mal Y?netmeli?i) Ambar,Stok ve Demirba? Takibi,Ayniyat Takibi
* Doktor Puantaj ve B?t?e D?ner Sermaye Hesaplar?,Tahakkuk ve Takip No Hesaplar?
* Windows XP,2000,2003 Server,Linux,Vista ve Windows 7 ile %100 Uyumlu ?al??abilme.
* ?ift Y?nl? Veritaban? .
* Hasta G?r?nt?lerini Direk CD ye aktarma.
* Diagnoz,Planlama ve/veya Tedavi ?emalar?n? kar??la?t?rma.
* Diagnoz,Planlama ve Tedavi ?ablonunu hasta g?r?nt?lerine aktarma.
* Raporlar? Email olarak g?nderebilme.
* 3D OpenGL Teknolojisi ile Di?ler ?zerinde Pozisyon,A??sal do?ruluk ve Vekt?rel Scale ile oynayarak hasta a?z?n?n ger?ege yak?n 3 Boyutlu modelinin ??kart?lmas?.
* Verilerinizi FlashDisk,Memory Disk ve/veya Harici Diskte tutabilme
* GADO F2k ve DVI Adli T?p raporu ve Sa?l?k Turizm proforma haz?rlayabilme
* ?ok Dilli ( ?ngilizce,Almanca,Frans?zca,?talyanca,Rus?a ve/veya ?stenilen Dilde ) Rapor verebilme.
* Oral Diagnoz,S?n?rs?z Planlama ve Tedavi ??lemlerini Tutabilme
* Kontrol Geli?leri i?in Protokol Numaras? verebilme ve izleyebilme
* Tedavi Tarih?esini Raporlar halinde tutabilme ve hert?rl? ortama aktarabilme
* Tedavi Lab Giderlerini Tedavi i?lemlerinden ayarlayarak hastaya ?al???lcak lab i?in otomatik gider i?letebilme.
* Di?ler ?zerine s?n?rs?z a??klama ve plan girebilme
* Di?ler i?in al?nm?? intra-oral ve/veya radiovizyograph imajlar? ilgili di?lerler e?le?tirebilme ve sorgulayabilme.
* Raporlar? hert?rl? ortama (Excel,Rtf,Html,Xml,Pdf ve/veya Email) ile export edilebilmesi.
* RVG ve Digital Panoramiklerle direk entegrasyon ( Entegrasyon olan markalar i?in l?tfen bilgi al?n?z. )
* T?m Intra-Oral Kameralar,Fotograf Makinalar?,Taray?c?lar,Video Kay?t Cihazlar? ve G?r?nt?leme Enst?ramanlar? ile entegre.
* Tasarlanabilir ve geli?tirilebilir Modern ?statistik ve 3D ?statiksel Grafik Teknolojisi
* Mono(1D),Dia(2D) ve Tria(3D) G?rsel ?ema ?zerinde ??r?k,Amalgam,Komposit,?nley Dolgularda
M,O,D,B,P,L,OM,OD,OB,OL,OPOB,MOD ,Implant,Overdenture Implant,Kanal Tedavisi,K?r?k Mezial,Servikal K?r?k,
Orta Hat K?r???,Post Core,Veneer Kron Seramik,Veneer Kron Akrilik,Zirkonyum Kron,Jaket Kron Seramik ve Akrilik,K?k,
Pinli,Hemisection Mesial ve Distal ,Restorasyon,Amplukasyon,Reimplatasyon,Mortal ve Vital,Kro?e,Hassas Tutucu aparat?,
Protez Ba?lant? Aparatlar?,B?l?ml? ve Tam Protez,Laminate ve Metal Kron,Apikal Apse,Apikal rezeksiyon,K?t? Kanal Tedavisi,G?m?l? Di?,
Di? ?ekimi,Di? ilavesi,Cam ironer dolgu,Braket ve Band Tatbiki,Kuafaj,Detertraj,K?rataj,Protez ay?rac?,Hareketli implant,?ocuk Protezi,Eski ?mplant,
Eski Dolgular,K?t? Kron,K?t? Detertraj,K?t? K?rataj,D??m?? Dolgu ve yer tutucular? g?sterebilmektedir.
* T?m Inject,Lazer ve DotMatrix Yaz?c?larla entegasyon.
* S?n?rs?z Say?da ?ubeyi Tek Merkezden Kontrol Etme.?ubelerin Ciro Hesaplar?n?n takip edilmesi.
* Banka Kredi Kart faiz oranlar?n? belirleyerek taksitli ?deme plan? olu?turabilme.Yasal Sanal POS Tahsilat Takibinin yap?labilmesi.
* Zimmet ve Demirba? Takibi.?r?n iade ve Stoktan d??me (Hurdaya ay?rma) i?lemlerinin takibi.
* Hasta Kontrol Periyotlar?n?n takibi.
* M?kerrer Kay?tlar?n engellenmesi.?rnek Komposit MOD i?lemi ayn? di? i?in 60 g?n ?nceden hastan?n tedavisine eklenemez veya Ayn? g?n i?inde sadece belirtilen adet kadar eklenebilir gibi.
* Tasarlanabilir Diagnoz Ekran?.
* Doktor Prim Hesaplamalar?.
* 3D MPR Volumetric Render ( Kemik ve Dokusal CT G?r?nt?leme ) – Opsiyonel
* Dicom Print ( T?m Draft yaz?c?lar ile %100 entegrasyon ) – Opsiyonel
* Dicom Viewer – Opsiyonel
* Dental Dicom Pacs Server – Opsiyonel
* Yapay ZEKA ile Dental i?lemler aras?nda ili?ki kurabilme. ?rnek ?mplant i?lemi eklendiginde ?ekim yap?lmad?ysa ?nce di? ?ekiminin yap?lmas? veya
?ekim yap?lan di?e kanal tedavisi ve/veya dolgu i?lemlerinin yap?lmas?n?n engellenmesi gibi t?m i?leyi?in planlanabilmesi veya hikayelendirilebilmesi.
* Randevu Hat?rlatma SMS mesaj g?nderimi.
* Tedavi ve Laboratuar raporlar?n?n email ile g?nderilmesi.
* Periodentoloji (Di? Eti ve Kemik) Deformasyonlar?n?n (Ceph Derinliklerinin) 2D ve 3D Model ?zerinde g?sterilmesi.
* ?ematik Numaraland?rmalar?n Amerikan ve International Standarlara Uygun olmas?.
* 4MBit Bant ve IBM Server ile M??terilerimize Uzaktan Yard?m Deste?i.
* Verilerinizi Ftp Alanlar?n?za yedekleyebilme imkan?.
* Di?er Dental Yaz?l?mlardan Kay?tl? Verilerin Aktar?m? ( Aktar?m yap?lan yaz?l?mlar i?in l?tfen ileti?ime ge?iniz. )
* Saymakla bitiremiyecegimiz y?zlerce ?zellik ve yenilik,sizin ke?fetmeniz i?in bekliyor…

جهت سفارش دانلود کرک از طریق ثبت درخواست و یا تماس با شرکت اقدام فرمایید
[vc_button url=”https://crack4u.ir/%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%b1%da%a9-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1/” text=”سفارش این کرک” size=”” align=”left” type=”primary” outlined=”0″ icon=”” target=”_self”]

[related_post themes="flat" id="8358"]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *