آرشیو برای ژانویه, 2020

لیست نرم افزارهای کرک شده در سال ۲۰۱۹

کرک نرم افزار ۳shape implant studio

کرک نرم افزار تصویر برداری دندانپزشکی VixWin و سنسور Gendex

دانلود کرک نرم افزار ExoCad Dental 2019

دانلود کرک نرم افزار اسمارت مایند – SmartMind Pro

کرک نرم افزار SmartDrive راننده هوشمند

کرک ماژول ثبت EEG در تست IVA-2

دانلود کرک نرم افزار Magnet AXIOM – نرم افزار فارنزیک و جرم شناسی

دانلود کرک نرم افزار OXYGEN FORENSIC DETECTIVE 12 – فارنزیک

دانلود کرک نرم افزار SPF Pro SmartPhone Forensic System 6 – فارنزیک